Natuurgebied Oranjezon

Oranjezon

Natuurgebied Oranjezon ligt aan de noordwestkust van Walcheren nabij de dorpen Oostkapelle en Vrouwenpolder. Het bestaat uit duinen, duingrasland, struiken, loofbos en naaldbos. Het gebied is 400 ha groot en onderdeel van het natuurmonument de Manteling van Walcheren.

Wandelroutes

Oranjezon

In het duingebied zijn vijf gemarkeerde wandelroutes uitgezet van drie tot zeven kilometer. Een prachtige uitkijktoren op een van de routes maakt de (gezins)wandeling tot een ware natuurbelevenis. Er staat een informatiepaneel bij de ingang van het gebied met de informatie over de historie en de natuur. Ook is er een kleine expositie bij de ingang waar informatie over de historie en de natuur van het gebied wordt gepresenteerd.

Oranjezon

Het gebied is toegankelijk voor wandelaars tussen zonsopkomst en zonsondergang, uitsluitend op de markeerde paden. Om het gebied te betreden heeft u een toegangsbewijs nodig: een dagkaart is te verkrijgen via de kaartautomaat bij het pompstation Oranjezon. Donateurs van Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben kosteloos toegang.

Duingebied

Oranjezon

Het duingebied behoort tot de jonge duinen die tussen 1200 en 1700 zijn ontstaan. Vanaf de zee gaat de helmbegroeiing geleidelijk over in struikensoorten als meidoorn, egelantier en bramen. Vervolgens gaat de begroeiing via duingraslanden over in een natuurlijk loofbos. Midden in het gebied ligt een dennenbos.

De duinen, met hun dichte struwelen, duingraslanden, water en bossen, vormen een zeer gunstig leefgebied voor een rijke flora en fauna. Een bijzonder punt is dat er in Oranjezon naast reeën ook een flinke populatie damherten leeft. Doordat zij zich graag tegoed doen aan jonge struikjes leveren ze een bijdrage aan het open houden van het gebied. Ook andere dieren, zoals pony's worden hiervoor ingezet. Zonder hun bijdrage zou Oranjezon dicht groeien tot een bos. Juist in de open duinlandschappen komen unieke planten voor, zoals de orchidee en de parnassia. Deze planten trekken op hun beurt weer vele insecten, waaronder vlinders, aan.

Voor vogels doet het natuurgebied dienst als broedgebied, overwinteringsgebied of pleisterplaats bij de trek. In het najaar is Oranjezon het domein van duizenden trekvogels die zich hier tegoed doen aan een overvloed aan bessen. Er zijn ca. 125 verschillende soorten vogels waargenomen, waarvan er zestig in het gebied broeden.

Drinkwater

In Oranjezon is meer dan 100 jaar water gewonnen voor de drinkwatervoorziening van de lokale stad Middelburg en de dorpen van Walcheren. De waterwinning vond plaats door open waterwinkanalen en bronnen. Inmiddels is deze waterwinning gestopt; vanaf 1995 zal Oranjezon alleen nog in geval van ernstige calamiteiten drinkwater leveren. Het gebied is echter nog steeds grotendeels eigendom van waterleidingbedrijf Delta N.V., maar wordt sinds 1 januari 2002 beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Locatie

Koningin Emmaweg 22 te Vrouwenpolder. De entree is aan het einde van de doodlopende weg. Meteen rechts in die doodlopende weg is een (betaalde) parkeerplaats.